ЗА НАС
 Лиценз № 2015121262.
Бургаски център за професионално oбучение /БЦПО/ е създаден през 1994 година.
До 2002 г. БЦПО работи самостоятелно, а през 2003 година започва съвместна дейност с   БТПП.
Центърът е самостоятелно юридическо лице и работи в тясна връзка с Общини, Неправителствени структури от града и региона , фирми  и организации, Регионални търговско промишлени палати от страната, браншови организации, други лицензирани учебни центрове,  висши учебни заведения, професионални гимназии и училища.
Лиценза  на БЦПО покрива 42 професии и 57 специалности
Предлагат се обучения в професионалните направления:
Туризъм, Хотелиерство и Ресторантьорство, Строителство, Търговия на едро и дребно, Маркетинг и реклама, Финанси, Банково и застрахователно дело, Счетоводство и данъчно облагане, Администрация и управление, Секретарски и административни офис дейности, Приложна информатика, Машиностроене, Металообработване и металургия, Електротехника и енергетика, Хранителни технологии, Шивачество, Градинарство /паркове и градини/, Социална работа и консултиране, Спорт, Фризьорски и козметични услуги, Екология, Сигурност.
Предлагат също така и мотивационни обучения, обучения по заявки на работодатели за квалификация и преквалификация , краткосрочни курсове за придобиване на част от професия , индивидуални обучения, езикови курсове и др.
Центърът участва самостоятелно и като партньор в много европейски проекти, свързани с обучение , квалификация и преквалификация на заети и безработни лица.
От своето създаване БЦПО е обучил над 5000 души в различни направления и е подпомогнал за тяхната реализация във водещи компании, както в града и региона, така и в чужбина. В центъра работи екип от 35 високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж и опит по специалностите по които преподават.